Posted on

Besked fra Greve kommune
Skov & Landskabsingeniør

Her i løbet af efteråret vil vi udskifte vejtræerne på Enebærvej. Vi vil fælde samtlige træer (undtagen de to træer som er forholdsvis nyplantet).
Træerne vil ikke blive udskiftet 1:1 men vi vil placer ca. 20 stk. fordelt på vejstrækningen.
Der vil igen blive plantet rønnebær træer.
De gamle plantehuller vil blive tilsået med græs.